Raport o stanie gminy Zakroczym za 2020 r.

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2020 (kliknij tutaj) Weź udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2020 rok Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która...

Myśl samodzielnie i nie bój się spisu!

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opory,...

„Zaprojektuj swoją zmianę zawodową”

Projekt pt. Zaprojektuj swoją zmianę zawodową współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na...

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XXII edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.  jak pisze Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w sowim liście: „Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących...