Obowiązek ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Przypominamy o obowiązku przestrzegania granic pasów ruchu drogowego wyznaczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Granice oznakowane są betonowym słupkiem z napisem „PAS DROGOWY”. Uszkodzenie znaku, jak i uszkodzenie...