Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W TRYBIE „Małe Granty” 2021

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1273
 2. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider”: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1310
 3. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – „Fundacja Historyczna”: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1336
 4. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider” (warsztaty) : https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1483
 5. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Klub Seniora im. Brata Zeno w Wojszczycach : https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1631

=====================================================================

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2021

I. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

 1. (17.12.2020 r.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Oferty składać można do dnia 11 stycznia 2021 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj).
 2. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza  Zakroczymia nr 16/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia częściowych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021, łączna kwota dotacji wyniosła 123.700 złotych. Zostały one przyznane: Stowarzyszeniu CHORAŁ imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego, Stowarzyszeniu DOBRY KLIMAT, Stowarzyszeniu ANTIDOTUM, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „LIDER” oraz Stowarzyszeniu Bokserskiemu „HURAGAN”.
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://tiny.pl/rjq86
 3. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 38/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia częściowych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021,  Ludowemu Klubowi Sportowemu „WISŁA ZAKROCZYM”, została przyznana dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1216
 4. Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2021 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1611

 

========================================================================

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2020

Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2020 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)

 

IV. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. 

 1. (26.09.2020 R.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Oferty składać można do dnia 13 października 2020 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)
 2. (16.10.2020 R.) Rozstrzygnięty został czwarty konkurs na dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Zakroczym. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia w tej sprawie zamieszczone zostało tutaj (kliknij tutaj).

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zakroczym w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego znajdujące się na BIP pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1272