Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Remont drogi gminnej nr 24609W w miejscowości Strubiny, gm. Zakroczym” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RFRD/4/2024 z dnia 22.04.2024 r.
Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 r.
w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej nr 240609W.
Wysokość dofinansowania: 512.776,92 zł
Całkowita wartość zadania: 855.128,21 zł