O Gminie

Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Kultury
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu
Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej

Organy gminy

Burmistrz Zakroczymia
Rada Miejska w Zakroczymiu
Sołectwa

Historia Zakroczymia

Począwszy od pierwszej wzmianki o Zakroczymiu, aż po czasy współczesne.