Jednostki organizacyjne i pomocnicze

Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach

Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej

Gminne Przedszkole Publiczne „Radosne wzgórze” w Zakroczymiu

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

SOŁECTWA:
.
SOŁECTWO SOŁTYS ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON

Błogosławie Alina Mroziuk Błogosławie 4, 05-180 Pomiechówek
500-645-410
Czarna Monika Śmieszny Smoły 15, 05-180 Pomiechówek
604-181-061
Emolinek Bartosz Grzybowski Emolinek 13a, 05-170 Zakroczym
601-682-895
Henrysin Edyta Jabłecka Henrysin 24, 05-170 Zakroczym
792-001-211
Janowo Sylwester Lesak Janowo 37A, 05-180 Pomiechówek
600-873-431
Jaworowo-Trębki Stare Małgorzata Borys Jaworowo-Trębki Stare 21, 05-170 Zakroczym
694-537-811
Smoły Jadwiga Kosyra Smoły 28, 05-180 Pomiechówek
660-064-204
Smoszewo Bożena Gotowicka Smoszewo 7c, 05-170 Zakroczym
661-617-061
Strubiny Ewa Karczmarczyk Strubiny 12, 05-170 Zakroczym
502-525-970
Swobodnia Alina Salwowska Swobodnia 11 a, 05-180 Pomiechówek
22 785 29 16
Śniadowo Stanisław Koperski Śniadowo 19, 05-180 Pomiechówek
694-204-338
Trębki Nowe Witold Młynarski Trębki Nowe 83, 05- 170 Zakroczym
501-331-325
Trębki Stare Adam Wójcik Trębki Stare 47, 05-170 Zakroczym
722-003-622
Wojszczyce Krystyna Sosińska Wojszczyce 8, 05-180 Pomiechówek
798-272-585
Wólka Smoszewska Cezary Kurpiewski Wólka Smoszewska 66A, 05-170 Zakroczym
500-251-516
Wygoda Smoszewska Remigiusz Klusiewicz Wygoda Smoszewska 15a, 05-170 Zakroczym
785-991-308
Zaręby Iwona Nowakowska Zaręby 15, 05-180 Pomiechówek
660-698-410