Fundusze zewnętrzne

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku, uzyskało dopłatę z budżetu Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przez dopłatę do ceny usługi na 2 liniach komunikacyjnych na terenie gminy Zakroczym. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 530.214,76 zł. Projekt realizowany w terminie: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

 

Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wartość pozyskanego dofinansowania: 2 700 000,00 zł. Wartość całkowita projektu: 4 500 000,00 zł. Termin  realizacji: od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

 

Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020

W dniach 25.08-21.09.2020 roku został przeprowadzony odbiór azbestu od mieszkańców gminy w ramach zadania „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Zakroczym 2020”.  Łącznie, z 27 gospodarstw oraz OSP, odebrano 67,91 tony azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.136,84 złotych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 18.998,58 złotych.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe, Gmina Zakroczym

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1433/2020. Wartość pozyskanego dofinansowania: 121 237,06 zł. Planowana wartość całkowita projektu: 242 474,12 zł. Projekt realizowany w terminie: do października 2020 r. Wartość zrealizowanego projektu: 130 595,00 zł. Wartość wykorzystanego dofinansowania: 65 297,50 zł.

 

Zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Zakroczym

Projekt, uzyskał współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu 2.8 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Umowa nr 547/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 2020-04-24. Termin realizacji: do 30.06.2020 r. Wartość wykorzystanego dofinansowania: 38 546,71 zł (100%).

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie

Projekt, uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1851/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 28.10.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 46 550,00 zł.

 

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1864/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 28.10.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł. Wartość całkowita projektu:  23 985,00,00 zł.

 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1849/2020/ z dnia 13.07.2020 r. Termin realizacji: do 23.09.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000,00 zł. Wartość całkowita projektu: 20 000,00 zł.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w Emolinku

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1841/2020/ z dnia 24.06.2020 r. Termin realizacji: do 03.07.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 62 285,72 zł.

 

Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych

Projekt uzyskał współfinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1847/2020/ z dnia 24.06.2020 r. Termin realizacji: do 30.06.2020 r. Wartość dofinansowania: 10 000 zł. Wartość całkowita projektu: 34329,30 zł.