Ochrona środowiska


 


Od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, na której znajdują się m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Formularz A – budynki mieszkalne (pobierz)

Formularz B – budynki niemieszkalne (pobierz)