Zgłoś awarię

 • AWARIE ENERGETYCZNE
  Zgłoszenia awarii dotyczące energii elektrycznej należy zgłaszać do operatora sieci PGE pod numerami telefonów: 
  991 lub 22 340 41 00.

  .
 • AWARIE WODNO-KANALIZACYJNE
  Zgłoszenie dotyczące awarii wodno-kanalizacyjnych należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu:
  22 785 28 82 lub na adres e-mail: zgk@zakroczym.pl.
 • AWARIE SIECI GAZOWEJ
  Zgłoszenia dotyczące awarii sieci i przyłączy gazowych należy zgłaszać do operatora sieci Gaz Mazowsze Sp. z o.o. pod numerem telefonu:
  600 206 742.

  .
 • AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO
  Zgłoszenia dotyczące ciemnych ciągów oświetlenia ulicznego oraz ciemnych lamp oraz inne uszkodzenia dotyczące oświetlenia ulicznego (uszkodzone latarnie, zerwane linie zasilające oświetlenie) należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu:
  726 211 411 lub na adres e-mail: pawel.kozlowski@zakroczym.pl.

.

POZOSTAŁE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;