Kontakt

Urząd Miejski w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

Kontakt:
tel. 22 785 21 45

e-mail: urzad@zakroczym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek w godz. 800– 1600,
wtorek w godz. 800– 1700,
środa w godz. 800– 1600 – dzień wewnętrzny,

piątek w godz. 800– 1500.

Burmistrz Zakroczymia
przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 1100 – 1300 oraz 1500 – 1700

Zastępca Burmistrza Zakroczymia
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz. 1530 – 1630.

.

KIEROWNICTWO URZĘDU:

Funkcja: Imię i nazwisko: E-mail:
Sekretarz Gminy Zakroczym Agata Januszewska agata.januszewska@zakroczym.pl
Skarbnik Gminy Zakroczym Małgorzata Kobrzyńska skarbnik@zakroczym.pl
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Grażyna Woźnicka grazyna.woznicka@zakroczym.pl
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Klaudia Tomczyk klaudia.tomczyk@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Renata Sławińska renata.slawinska@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Inwestycji Paweł Kozłowski pawel.kozlowski@zakroczym.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Fronczak anna.fronczak@zakroczym.pl

 

WYDZIAŁY W URZĘDZIE:

Wydział: Pokój: E-mail: Telefon:
Sekretariat Burmistrza Pokój nr 101 – I piętro sekretariat@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 300
Kancelaria Urzędu Pokój nr 11 – parter urzad@zakroczym.pl 22 785 21 45
Fax. 22 785 26 22
Wydział Finansów i Budżetu Pokój nr 116 – I piętro budzet@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 237
Referat Podatków i Opłat Lokalnych Pokój nr 7 – parter podatki@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 229,230
Urząd Stanu Cywilnego Pokój nr 6 – parter usc@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 218
Ewidencja ludności, dowody osobiste Pokój nr 5 – parter ewidencja@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 217
Wydział Inwestycji  i Rozwoju Pokój nr 2,3,9 – parter gospodarka@zakroczym.pl
architektura@zakroczym.pl
22 785 21 45 wew. 212, 213, 243
Referat Inwestycji Pokój nr 1 – parter 22 785 21 45 wew. 210, 211
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Pokój nr 104, 105 – I piętro sekretariat@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 224, 233, 234
Biuro Rady Pokój nr 105 – I piętro 22 785 21 45 w. 224
Promocja Pokój nr 110 – I piętro promocja@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 234
Samodzielne stanowisko ds. edukacji Pokój nr 109 – I piętro oswiata@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 228
Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych Pokój nr 109 – I piętro fundusze@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 228
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, obronności i zarządzania kryzysowego Pokój nr 111 – I piętro adam.wlodarczyk@zakroczym.pl 22 785 21 45 wew. 215