Kontakt

Urząd Miejski w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym

Kontakt:
tel. 22 785 21 45

e-mail: urzad@zakroczym.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek w godz. 800-1600
wtorek w godz. 800-1700
środa w godz. 800-1600 – dzień wewnętrzny

piątek w godz. 800-1500

Burmistrz Zakroczymia
przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 1100-1300 oraz 1500-1700

Zastępca Burmistrza Zakroczymia
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki w godz. 1530 – 1630.

KIEROWNICTWO URZĘDU:

Funkcja: Imię i nazwisko: E-mail:
Sekretarz Gminy Zakroczym Agata Januszewska agata.januszewska@zakroczym.pl
Skarbnik Gminy Zakroczym Małgorzata Kobrzyńska skarbnik@zakroczym.pl
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Klaudia Tomczyk klaudia.tomczyk@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych
Marta Mostowska
marta.mostowska@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Renata Sławińska renata.slawinska@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Inwestycji Paweł Kozłowski pawel.kozlowski@zakroczym.pl
Kierownik Referatu Edukacji Adrian Wiśniewski
adrian.wisniewski@zakroczym.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agata Kostrzewska agata.kostrzewska@zakroczym.pl

 

WYDZIAŁY W URZĘDZIE:

Wydział: Pokój: E-mail: Telefon:
Sekretariat Burmistrza nr 101 – I piętro sekretariat@zakroczym.pl 22 785 21 45
wew. 300
Kancelaria Urzędu nr 11 – parter urzad@zakroczym.pl 22 785 21 45
Fax. 22 785 26 22
Wydział Finansów
i Budżetu
nr 116 – I piętro budzet@zakroczym.pl wew. 237
Referat Podatków
i Opłat Lokalnych
nr 7 – parter podatki@zakroczym.pl wew. 229,230
Urząd Stanu Cywilnego nr 6 – parter usc@zakroczym.pl wew. 218
Ewidencja ludności, dowody osobiste nr 5 – parter ewidencja@zakroczym.pl wew. 217
Samodzielne stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami
Samodzielne stanowisko
ds. ochrony środowiska

Samodzielne stanowisko
ds. rolnictwa

nr 2 – parter
gospodarka@zakroczym.pl
wew. 212, 213
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej nr 9 – parter architektura@zakroczym.pl wew. 243
Referat Inwestycji nr 1, 3 – parter wew. 210, 211
Wydział Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich
nr 104, 105
I piętro
sekretariat@zakroczym.pl wew. 224, 233, 234
Biuro Rady nr 105 – I piętro wew. 224, 234
Referat Promocji
i Spraw Społecznych
nr 110 – I piętro promocja@zakroczym.pl wew. 233, 234
Referat Edukacji
nr 109 – I piętro oswiata@zakroczym.pl wew. 228
Samodzielne stanowisko
ds. funduszy zewnętrznych
nr 109 – I piętro fundusze@zakroczym.pl wew. 228
Samodzielne stanowisko
ds. obrony cywilnej, obronności
i zarządzania kryzysowego
nr 111 – I piętro adam.wlodarczyk@zakroczym.pl wew. 215