Charakterystyka

Gmina Zakroczym jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim. W latach 1975–1998 Gmina położona była w województwie warszawskim. Siedzibą władz Gminy jest miasto Zakroczym.

Wschodnia część Gminy sąsiaduje z gminami Pomiechówek i Nowy Dwór Mazowiecki. Od południa graniczy z gminami Czosnów i Leoncin, zaś od zachodu z gminami Joniec, Załuski i Czerwińsk n. Wisłą. Zakroczym otrzymał prawa miejskie w 1422 roku i jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Od 1 stycznia 1999 r., w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, gmina Zakroczym wchodzi w skład powiatu nowodworskiego. Gmina Zakroczym położona jest w odległości 25 km na północ od granic Warszawy i zajmuje strategiczne położenie w transeuropejskim korytarzu transportowym północ-południe oraz w paśmie podwyższonej aktywności gospodarczej. Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, a mianowicie: odcinek drogi S7, droga krajowa nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kraków–Chyżne, droga krajowa 62 (Włocławek—Płock—Wyszków-Siemiatycze). W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy znajduje się Port Lotniczy Warszawa Modlin.

Gmina Zakroczym zajmuje obszar 7224 ha: grunty rolne zajmują 5519 ha (76,5% ogólnej powierzchni), grunty zabudowane i zurbanizowane 356 ha (4,9% ogólnej powierzchni), grunty leśne — 855 ha (11,8% ogólnej powierzchni), grunty pod wodami — 478 ha (6,6% ogólnej powierzchni), pozostałe grunty 16 ha (0,2% ogólnej powierzchni).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie gminy Zakroczym zamieszkuje 6063 osób.