Podatki i opłaty lokalne

Podatki

Podatek leśny, od nieruchomości, rolny. Deklaracje, informacje, druki.

Zaświadczenia

Zaświadczenia o niezaleganiu, w sprawach podatkowych. Wzory wniosków.

Odpady komunalne

Opłaty związane z odbiorem odpadów. Wzór deklaracji.

Podatek od środków transportowych

Uchwała regulująca stawkę podatku. Druk deklaracji.

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Wzór wniosku o zwrot akcyzy. Oświadczenie PKD. Oświadczenie dzierżawcy.

Druki do pobrania

Druki i formularze do pobrania dotyczące, ulg, przeksięgowań, zmian adresu, itp.