Kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie i grudniu na terenie naszej gminy odbywają się kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Kontrole są prowadzone przez pracowników urzędu...

Kierowco, nie piłeś? Napij się kawy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Kierowco, nie piłeś? Napij się kawy!” zorganizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakroczymiu. Więcej szczegółów można znaleźć na profilu społecznościowym GKRPA https://www.facebook.com/GKRPAZakroczym/...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

OGŁOSZENIE z dnia 8 listopada 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały  w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3...

2. Mistrzostwa Zakroczymia w brydżu sportowym

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2. Mistrzostwach Zakroczymia w brydżu sportowym zorganizowanym w dniu 5 listopada 2023 r. wspólnie z Mazowieckim Związkiem Brydża Sportowego. Miejsce gry: Szkoła Podstawowa im. Pomnik...