Studium zagospodarowania przestrzennego

Aby zobaczyć mapę gminy Zakroczym wraz z systemem informacji przestrzennej kliknij w ten link

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Obwieszczenia.

4. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna: