Szkolenie online „Racjonalna gospodarka wodna – wymagania wodne oraz zasady i systemy nawadniania trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. Racjonalna gospodarka wodna – wymagania wodne oraz zasady i systemy nawadniania trwałych użytków zielonych oraz upraw polowych (zbóż i okopowych).”, które rozpocznie się 02.12.2021r. o godz. 9.00.

Celem szkolenia jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wydarzenie jest związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), w każdym powiecie województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbędzie się w związku z realizacją operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

By wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 785 40 33, 785 876 749, 723 436 126.