Kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, iż w listopadzie na terenie naszej gminy odbywają się kontrole pieców, palenisk i źródeł ciepła w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Kontrole są prowadzone przez pracowników urzędu – Martę Kretkiewicz i Dariusza Markowskiego w godzinach pracy urzędu. Posiadają oni identyfikatory oraz stosowne upoważnienia Burmistrza Zakroczymia.
Podstawa prawna:
Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) oraz Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9595).