Szkolenie dot. ochrony roślin rolniczych

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO PZDR w Pomiechówku organizuje SZKOLENIE  w formie ONLINE nt. Integrowana ochrona roślin rolniczych z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowanie środków ochrony roślin....