Ważne informacje na temat dystrybucji węgla przez gminę

Szanowni Mieszkańcy, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji na temat dystrybucji węgla przez gminę.

Gmina Zakroczym dochowuje wszelkich starań w celu jak najszybszego uruchomienia przedmiotowej usługi. Jednak do chwili obecnej nie został wskazany przez spółkę węglową (kompetencja strony rządowej) punkt odbioru węgla. Umowa pomiędzy gminą a spółką węglową również nie została podpisana. Nadal oczekujemy od spółki na kontakt w tej sprawie, a co za tym idzie nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy określić dokładnego terminu rozpoczęcia sprzedaży.

Co do samej sprzedaży. W załączeniu wzór wniosku (pobierz), który należy wypełnić i złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ważne! Wnioski mogą składać wyłącznie osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego (czyt. ustawa).  Po pozytywnej weryfikacji wniosku, ZGK wyda dokument, na podstawie którego trzeba dokonać zapłaty za węgiel. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty węgiel zostanie zamówiony przez gminę dla danego wnioskodawcy, któremu zostanie również wystawiona faktura uprawniająca do odbioru węgla. Cena za tonę węgla wynosić będzie 2000 zł brutto. Nie obejmuje ona dostawy węgla do wnioskodawcy i workowania.

 

Patrząc na sytuację panującą obecnie na rynku węgla zauważamy obniżki cen. Piszemy o tym dlatego, iż może warto nie czekać na węgiel rządowy, za jakość którego nie odpowiadamy. Ważne podkreślenia jest również, że w projekcie umowy pomiędzy spółką a gminą czytamy, że unika takiej odpowiedzialności przede wszystkim spółka węglowa.

Z przeprowadzonego przez nas rozeznania rynku na dzień 15 listopada 2022 r., ceny w okolicznych składach zbliżają się do ceny za węgiel rządowy.