Nowy rozkład, nowe ceny, nowe trasy autobusu gminnego.

Uwzględniając uwagi pasażerów, wprowadziliśmy pewne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji gminnej. Zmiany zaczną obowiązywać od 20 stycznia 2021 roku. Aktualne informacje dotyczące komunikacji dostępne są w zakładce Autobus Gminny. Zmianie uległ...