Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zakroczym, 10.11.2022 r.

WIR.7240.2.2022

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

1. Podstawa prawna
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1343).
2. Nazwa i adres organizatora
Gmina Zakroczym
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1343).
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy
Dwie linie komunikacji autobusowej na terenie gminy Zakroczym:
1. Linia nr 1.1 – Czarna-Zaręby-Smoły-Wojszczyce-Janowo-Błogosławie-Strubiny-Pieczoługi-Zakroczym – długość linii ok. 22.7 km;
2. Linia nr 1.2 – Czarna-Zaręby-Smoły-Wojszczyce-Janowo-Błogosławie-Strubiny-Pieczoługi-Zakroczym – długość linii ok. 26.3 km;
3. Linia nr 2 – Smoszewo-Wygoda Smoszewka/Emolinek- Jaworowo Trębki Stare- Trębki Stare- Trębki Nowe – Henrysin- Wólka Smoszewska – Mochty Smok – Ostrzykowizna – Zakroczym – długość linii ok. 21.2 km;
5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy
01.12.2023 roku
6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.
7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zakroczym https://zakroczym.bip.net.pl/;
2) Strona internetowa Gminy Zakroczym http://zakroczym.pl/;
3) Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu.

Burmistrz
/-/Artur Ciecierski