„Zaprojektuj swoją zmianę zawodową”

Projekt pt. Zaprojektuj swoją zmianę zawodową współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na...

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XXII edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.  jak pisze Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w sowim liście: „Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących...

Dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie emisji spalin, poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i...

Bezpłatne szkolenia ze sprzedaży i zarządzania.

Odbędą się bezpłatne szkolenia z zakresu sprzedaży i zarządzania dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Warunki uczestnictwa Spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie. Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa...