Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia

 OGŁOSZENIE

Burmistrza Zakroczymia

z dnia 24 maja 2024 r.

Na podstawie uchwały nr LXVII/652/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Zakroczym,

Burmistrz Zakroczymia ogłasza nabór wniosków właścicieli obiektów zabytkowych, zawierających opis planowanych prac, koszty oraz termin wykonania  prac zgodnie z załącznikiem do Uchwały dostępnym pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5471&bar_id=2941

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu do dnia 12.06.2024 r.

Dodatkowych informacji udziela pracownik: Marta Tymrakiewicz 22 785-21-45 wew.228, w pok. 109.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Artur Ciecierski

 

Burmistrz Zakroczymia informuje, iż termin składania wniosków został przedłużony do 19 czerwca 2024 roku.

 Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Artur Ciecierski