Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów...