Odbiór eternitu od Beneficjentów ARMiR

Informujemy, że do 21 października 2023 r. mieszkańcy posiadający gospodarstwa rolne, którzy rozliczyli środki otrzymane w ramach umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska (azbest) mogą składać zgłoszenia o odbiór i utylizację tych odpadów.

Więcej informacji można uzyskać w w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w pokoju nr 2. Tel kontaktowy: 22 785-21-45 wew. 213.