Konsultacje projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

OGŁOSZENIE

z dnia 8 listopada 2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały  w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Wszystkie organizacje zainteresowane projektem ww. uchwały informuje się, iż w dniu
8 listopada 2023 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne ww. projektu uchwały,

które zakończą się w dniu 17 listopada 2023 r. W ramach konsultacji zainteresowani mogą zapoznać się z projektem ww. uchwały, zamieszczonym na stronie internetowej gminy Zakroczym – www.zakroczym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zakroczym – www.zakroczym.bip.net.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz zgłaszać uwagi zgodnie z uchwałą nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010 r. na formularzu, stanowiącym załącznik do uchwały, zamieszczonym wraz z projektem ww. uchwały.

 

Formularz należy odesłać na adres urzad@zakroczym.pl lub przez platformę ePUAP bądź złożyć
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

 

Po przeanalizowaniu uwag, sprawozdanie zespołu konsultacyjnego, zostanie opublikowane na stronie https://zakroczym.pl/ i https://zakroczym.bip.net.pl/ w zakładce „Konsultacje społeczne”.

 

Szczegóły pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3029