Ogłoszenie dot. badania zagrożenia ubóstwem energetycznym mieszkańców

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zakroczymia informuje, iż w dniach od 26.10.2023 r. do 06.11.2023 r.
na terenie gminy Zakroczym przeprowadzone zostanie badanie dotyczące zagrożenia ubóstwem energetycznym mieszkańców. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanego źródła grzewczego, sposobu jego eksploatacji oraz wykorzystywanego paliwa w celu zapewnienia komfortu cieplnego w budynku, a także określenia kosztów wynikających z użytkowania energii.

Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy ogrzewania budynków na terenie gminy Zakroczym oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie mieszkańców zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

     BURMISTRZ

(-) Artur Ciecierski