Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

OGŁOSZENIE Burmistrza Zakroczymia z dnia 25 października 2023 r.

Na podstawie uchwały nr LXVII/652/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia ogłasza nabór wniosków właścicieli obiektów zabytkowych, zawierających opis planowanych prac, koszty oraz termin wykonania  prac zgodnie z załącznikiem do Uchwały dostępnym pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5471&bar_id=2941

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu do dnia 15.11.2023 r.

Dodatkowych informacji udziela pracownik: Marta Tymrakiewicz 22 785-21-45 wew.228, w pok. 109.