Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz szesnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym....

Raport o stanie gminy Zakroczym za 2020 r.

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2020 (kliknij tutaj) Weź udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2020 rok Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która...

„Zaprojektuj swoją zmianę zawodową”

Projekt pt. Zaprojektuj swoją zmianę zawodową współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na...