Webinar Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców 23.06

W trudnym okresie pandemii, mając na uwadze pomoc lokalnym przedsiębiorcom dotkniętych jej skutkami, w imieniu Sekretarza Województwa Mazowieckiego informuję, iż Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. przeprowadza w formule on-line serię webinarów, które mają przybliżyć ofertę Funduszu i zachęcić do skorzystania z możliwości jakie może zaproponować przedsiębiorcom. Dodatkowo, po każdym spotkaniu – prezentacji, będą organizowane indywidualne spotkania on-line z przedsiębiorcami, podczas których pracownicy Funduszu pomogą w wypełnieniu wniosku, przekażą informacje na temat wymaganych dokumentów i odpowiedzą na wszelkie pytania przedsiębiorców.

Webinar dla przedsiębiorców z obszaru właściwości Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Piasecznie (pow. grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni) odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00, a indywidualne konsultacje tego samego dnia od godziny 12.30 i następnego, tj. 24 czerwca 2021 r. od godziny 10.00.

Webinar odbędzie się na platformie Microsoft Teams pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQxNGUyMGEtZTYwYy00NWUwLWEzNDAtODZmMzZlODU5NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266ee8041-73d0-44a9-bcd1-b3b801d1cd37%22%2c%22Oid%22%3a%22fa3ccebd-bdd1-407e-8fe2-5406cb517653%22%7d

Za przeprowadzenie webinaru odpowiada Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., osoba do kontaktu: Pan Krystian Malesa tel. 48 502 540 515, mail: k.malesa@pozyczkimazowieckie.pl