Rusza rekrutacja dzieci do Gminnego Klubu Dziecięcego

Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023
termin rekrutacji podstawowej od 04.04.2022 godz. 8:00 do 15.04.2022 godz. 15:00

ZAPEWNIAMY:
– ciepłą i życzliwą atmosferę
– zdrowe i smaczne posiłki
– indywidualne podejście do każdego dziecka
– przestronne, nowocześnie wyposażone sale
– wykwalifikowane opiekunki
– pomoce dydaktyczne i zabawki, które mają atesty bezpieczeństwa
i są dostosowane do wieku dzieci
– bezpieczny plac zabaw
– system wewnętrznego monitoringu
– opiekę dla dzieci od 1 do 3-go roku życia
– długie godziny otwarcia, pracujemy od 7:00 do 17:00

Karty zgłoszeń dziecka będą przyjmowane w Gminnym Klubie Dziecięcym, Wygoda Smoszewska 16a, 05-170 Zakroczym od 04.04.2022 od 8:00 do 15.04.2022 do 15:00

Wnioski można pobrać w siedzibie placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 726-855-655

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego

Klauzula informacyjna w rekrutacji

Oświadczenie o rozliczaniu podatku

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym