Zrównoważona mobilność w Warszawie i metropolii warszawskiej

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Jeśli chcemy poprawić jakość naszego życia i sprawnie pokonywać drogę do pracy czy szkoły, musimy wdrażać idee zrównoważonej mobilności.

Koncepcja zrównoważonej mobilności mówi o wyborach komunikacyjnych mieszkańców. Aby je analizować i oceniać, musimy wziąć pod uwagę różne uwarunkowania. Wśród nich jest struktura urbanistyczna (układ budynków i funkcji w mieście), system transportowy (drogi, trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego) oraz jakość przestrzeni publicznych (place, ulice, tereny zielone). 

Chcemy tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie spacer, rower lub komunikacja publiczna. Samochód będzie używany tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli dostępu do szybszych, prostszych, tańszych i łatwiejszych sposobów przemieszczania się. 

SUMP dla metropolii warszawskiej

Metropolia warszawska przygotowała Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej czyli SUMP (to skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan). To dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Jest kontynuacją już wcześniej podejmowanych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego. Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, równe, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak też poprawa dostępności transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te zmiany mają podnieść jakość życia mieszkańców i poprawić wydajność oraz efektywność transportu osób i towarów.

SUMP ma się przyczynić do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Warunkiem takich zmian jest jednak zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku. Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności to również większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami.

Niezwykle istotna w tworzeniu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły, wiedzą, co zmienić, żeby przemieszczanie się po metropolii warszawskiej stało się łatwiejsze. Dlatego miasto oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa prowadzą konsultacje społeczne na kilku etapach powstawania dokumentu. W ramach pierwszego etapu zorganizowaliśmy 13 spotkań informacyjno-warsztatowych na terenie całej metropolii, zarówno otwartych dla wszystkich zainteresowanych jak i adresowanych do radnych, urzędników, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje, np. kolej czy transport zbiorowy. W drugim etapie konsultacji zorganizowaliśmy 12 spotkań stacjonarnych (w tym dwa w Warszawie) i dwa spotkania online otwarte dla wszystkich mieszkańców metropolii.

10 marca rozpoczynamy trzeci etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Konsultujemy GOTOWY PROJEKT PLANU. Zapoznaj się z projektem: 

Jak można wziąć udział w konsultacjach? 

  1. Na spotkaniu online 23 marca (czwartek) o godz. 10:00 link do spotkania >>>  i 18:00 link do spotkania >>>
    • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją,
    • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i jednocześnie dyskutować na czacie: o godz. 10:00 link do spotkania >>> i 18:00 link do spotkania >>>   
  2. Na spotkaniu 30 marca (czwartek) o 18:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1 (wejście od WOM):
    • spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.
  3. Podczas dyżuru telefonicznego od 24 do 31 marca pod numerem 513 574 510.
  4. Poprzez FORMULARZ online.

Czekamy również na opinie przesyłane mejlem do 6 kwietnia na adres sump-mw@trako.com.pl.

Konsultacje trwają do 6 kwietnia 2023.

Dokumenty z I i II etapu konsultacji można znaleźć tutaj>>>

Praca nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest współfinansowana w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Link do OBWIESZCZENIA o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”