Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.08.2022 r.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.08.2022 r. znak WI-I.7820.1.3.2021.MP o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła).