Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

W okresie między 12 marca a 30 kwietnia bieżącego roku na terenie naszej gminy (i wszystkich gmin metropolii warszawskiej) prowadzone będą badania ankietowe do Planu Zrównoważonej Mobilności. Plan ten jest tworzony, aby poznać najlepsze kierunki dalszego rozwoju i poprawy transportu oraz przemieszczania się w naszej gminie i pomiędzy gminami.

Badania te będą przeprowadzali ankieterzy firmy PBS Sp. z o.o. W naszej gminie ankieterzy zgłoszą się do 100 losowo wybranych gospodarstw domowych. Każdy ankieter będzie miał imienny identyfikator, a także list polecający. Zachęcamy do wpuszczenia ankietera i wzięcia udziału w badaniu, ponieważ jego wyniki pozwolą na podjęcie działań mających na celu poprawę jakości życia w naszej najbliższej okolicy.

Bardzo ważna jest aktywność mieszkańców i jak najbardziej dokładne określenie potrzeb i istniejących barier/ograniczeń, bo pozwala na określenie szerokich działań na przyszłość (nie tylko po stronie Gminy Zakroczym, również po stronie jednostek regionalnych).

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Skutkiem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi.

W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a badanie będzie trwało około 15 minut.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: omw.um.warszawa.pl