Wytyczne GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W dniu 2 lipca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne przeciwpidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Przeczytaj wytyczne klikając tutaj.