Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami w zakresie przemieszczania polskich bulw ziemniaka do innych państw członkowskich Unii Europejskiej