Szkolenie pt. „Diagnoza sytuacji hydrologicznej powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. LPW w powiecie pułtuskim, nowodworskim i legionowskim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej., które odbędzie się w formie on-line 21.09.2022 r.

Szkolenie skierowane jest dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek wodnych, rolników oraz mieszkańców wsi z powiatu pułtuskiego, nowodworskiego i legionowskiego.

Szkolenie ma za zadanie zwrócić uwagę lokalnych społeczności na aktualne problemy z gospodarowaniem wodą i efektywne wykorzystywanie jej zasobów na obszarach wiejskich. Celem szkolenia jest również zapoznanie z źródłami wsparcia finansowania gospodarki wodnej na terenach rolniczych.

Szkolenie realizowane jest w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych
w krajobrazie rolniczym rolą Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

By wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia (https://modrwarszawa.clickmeeting.com/lpw-w-powiecie-pultuskim-nowodworskim-i-legionowskim-diagnoza-sytuacji-hydrologicznej-/register).