Szkolenie „Legalne formy sprzedaży żywności wytwarzanej w gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny ”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku zaprasza rolników na szkolenie pt. „Legalne formy sprzedaży żywności wytwarzanej w gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny ”.

Szkolenie w formie ONLINE odbędzie się 21.09.2021r. o godz.9.00.