Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy – komunikat

W związku z licznymi zapytaniami rolników dotyczących szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, uprzejmie informujemy, że aplikacja do składania wniosków jest obecnie poprawiana i ponownie zostanie udostępniona około 20 lipca.
Składanie wniosków będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem aplikacji suszowej, w której szkoda może być oszacowana nawet po zbiorach upraw.
Aplikacja zostanie udostępniona na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa