Sytuacje niebezpieczne z udziałem wilka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o wzrastającej liczbie zdarzeń, w których doszło do bezpośredniego kontaktu człowieka z wilkiem.

Wilk, choć zazwyczaj, zdaje się być płochliwy, to w rzeczywistości jest zwierzęciem dzikim, postępującym instynktownie. Na skutek wygłodzenia, strachu lub poczucia zagrożenia, może wykazywać zachowania skrajnie niebezpieczne. Dlatego też, za wszelką cenę powinniśmy unikać kontaktu z tym gatunkiem. Zaleca się ograniczyć możliwość asymilacji wilków wśród społeczności lub na terenach zamieszkałych poprzez uniemożliwienie dostępu do altan i kontenerów śmietnikowych, które są łatwym źródłem pokarmowym dla wszystkich dzikich zwierząt. Pamiętajmy, ze bliskość dzikiej zwierzyny może zagrażać bezpieczeństwu ludzi dorosłych, dzieci, zwierząt domowych i gospodarczych.

Rekomendujemy zapoznanie się z pismem przekazanym przez RDOŚ, gdzie znajduje się m.in. jasno opisana procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk. W treści pisma znaleźć można również szereg praktycznych wskazówek, jak uniknąć strat czy szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę. Znajdują się tam również dane kontaktowe, gdzie można uzyskać więcej informacji lub zgłosić zdarzenie z udziałem dzikiego zwierzęcia. 

Treść pisma można przeczytać klikając w ten link.

Grafika poglądowa przedstawiająca zdjęcie wilka