Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację swojego domu

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu wciąż działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać:

  1. szczegółowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”
  2. wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, który następnie przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie zostanie dokonana jego ocena merytoryczna
  3. wsparcie merytoryczne przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym pomoc przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu. Konsultacje prowadzone są osobiście przez pracownika Urzędu Miejskiego, po uprzednim umówieniu telefonicznym – 22 785 21 45 wew. 234.

Szczegółowe informacje dot. osób uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, rodzajów wspieranych przedsięwzięć, maksymalnych kwot i form dofinasowania, a także kosztów kwalifikowalnych można znaleźć w ulotce promocyjnej dostępnej tutaj