Posiedzenia Komisji oraz Sesja Rady Miejskiej – 23 lutego 2021 r.

Informujemy, że dnia  23.02.2021 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Porządek obrad i projekt uchwały pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1099

W dniu 23.02.2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędą się posiedzenia Komisji Finansów, Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.