Samorząd Mazowsza uruchomił wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE.

Już od 30 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotacje z Unii Europejskiej na cele obrotowe i utrzymanie płynności finansowej. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 66 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Z pomocy skorzystają firmy najbardziej dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

bezzwrotne dotacje mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) oraz małe firmy działające w branżach: turystycznejhotelarskiejgastronomicznejwystawienniczotargowej artystycznejKLIKNIJ PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW.

 

Materiały i źródło za: www.mazovia.pl