Powiat nowodworski zagrożony wścieklizną

Obszar powiatu nowodworskiego, rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r., został określony jako zagrożony wścieklizną.
Oznacza to, iż na obszarze zagrożonym zakazuje się:
❌ organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
❌ organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
oraz nakazuje się:
❌ trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
❌ pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.