Posiedzenia Komisji w dniu 22 grudnia 2020 r.

W dniu 22.12.2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędą się posiedzenia:
– Komisji Finansów
– Komisji Rozwoju
– Komisji Spraw Społecznych
– Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji