Posiedzenia komisji oraz sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

W dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał (kliknij tutaj).

 

W dniu 29 października 2020 r. (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędą się posiedzenia:
– o godz. 15.00 Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
– o godz. 15.15 Komisji Spraw Społecznych
– o godz. 15.30 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
– o godz. 15.45 Komisji Finansów i Komisji Rozwoju.