Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie społecznej dot. bezpieczeństwa, która odbędzie się 26 września 2022 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu.

Podczas spotkania omówione zostaną interaktywne narzędzia, dzięki którym w łatwy sposób można zidentyfikować rodzaj i skalę występowania na danym obszarze ewentualnych zagrożeń oraz w szybki sposób skontaktować się z instytucjami współodpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

  • „Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa” – interaktywna mapa, która daje możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji oraz możliwość anonimowego zgłaszania niebezpiecznych zdarzeń występujących w najbliższym otoczeniu – wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać odpowiedni rodzaj zagrożenia.
  • „Moja komenda” – aplikacja mobilna, która zapewnia szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.