Pomoce finansowe dla rolników

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Do 17 czerwca br. został wydłużony termin składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup. Po pierwsze do rolników trudniących się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, którzy chcieliby zrealizować w swoim gospodarstwie inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń. Drugą grupę stanowią spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

W ramach inwestycji można zakupić sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstwa przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz.

 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Do 20 lipca br. został przedłużony termin o dotację w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową opartą na produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Dofinansowaniem z Agencji mogą zostać objęte trzy kategorie: ulepszające istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania oraz jednocześnie istniejące i powiększające obszar nawadniania.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach Agencji, wnioski w naborach można przekazać w następujący sposób:

– w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP;

– pocztą tradycyjną;

– za pośrednictwem wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji na temat dofinansowania dostępnych jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.arimr.gov.pl/.