Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w związku wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2023 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, że producenci rolni, w gospodarstwach których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej, mogą się ubiegać o wsparcie. Wnioski do 15 marca 2024 r. przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem:https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-poszkodowanych-min-przez-susze–wciaz-mozna-skladac-wnioski.