Organizacje pozarządowe

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2024

OGŁOSZENIA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W TRYBIE „MAŁE GRANTY” 2024 r.

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider” na organizację kolonii zimowych: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3171
 2. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3468

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 r.

 1. Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Oferty składać można do dnia 4 stycznia 2024 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?c=470
 2. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 13/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3195
 3. Burmistrz Zakroczymia ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Oferty składać można do dnia 6 czerwca 2024 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3463
 4. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 92/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3596

 

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2023

OGŁOSZENIA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W TRYBIE „MAŁE GRANTY” 2023

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider” na organizację kolonii zimowych: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2476
 2. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider” na organizację kolonii letnich: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2666
 3. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakroczymiu na organizację kolonii letnich: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2681
 4. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2697
 5. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2698
 6. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Klub Seniorów im. Brata Zeno w Wojszczycach na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2784
 7. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Seniorów im. Rodzina Zakroczymska na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2885
 8. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Stowarzyszenie Klub Seniorów im. Brata Zeno w Wojszczycach na zadanie z zakresu upowszechniania turystyki: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2886

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R.

 1. Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Oferty składać można do dnia 28 grudnia 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2357
 2. Burmistrz Zakroczymia podaje do publicznej wiadomości zarządzenie z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Treść zarządzenia zmieniającego znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2363  Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia w sprawie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. otrzymuje więc treść, jak w załączeniu: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2364
 3. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 4/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?c=441
 4. Burmistrz Zakroczymia ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Oferty składać można do dnia 21 marca 2023 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2519
 5. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 42/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2561 
 6. Burmistrz Zakroczymia ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Oferty składać można do dnia 31 lipca 2023 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2755
 7. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 96/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2834

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2022

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2022 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj https://zakroczym.bip.net.pl/?c=420

 

I. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 R.

 1. Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Oferty składać można do dnia 12 stycznia 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem – https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1696
 2. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 4/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1775
 3. Burmistrz Zakroczymia ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Oferty składać można do dnia 3 czerwca 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1960
 4. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 61/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2011
 5. Burmistrz Zakroczymia ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu upowszechniania turystyki. Oferty składać można do dnia 12 lipca 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2019
 6. Zarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.  Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2104
 7. Burmistrz Zakroczymia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pozostałych zadań w zakresie kultury.  Oferty składać można do dnia 22 sierpnia 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2106 
 8. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 95/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2166
 9. Burmistrz Zakroczymia ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.  Oferty składać można do dnia 18 listopada 2022 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2266
 10. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia nr 140/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Treść zarządzenia znajduje się pod linkiem
  https://zakroczym.bip.net.pl/?a=2333

========================================================================

OGŁOSZENIA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W TRYBIE „Małe Granty” 2022

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy Lider: https://zakroczym.bip.net.pl/?c=403
 2. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wakacje z Jezusem”: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1946
 3. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy Lider na zadanie pn. „Organizacja Dnia Dziecka – zabawa sportowo-rekreacyjna” https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1947
 4. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy Lider na zadanie pn. „Organizacja letniego wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w dniach 25.06.2022 r. do 02.07.2022 r. Mrzeżyno 2022 r.” https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1986

=====================================================================

OGŁOSZENIA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W TRYBIE „Małe Granty” 2021

 1. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1273
 2. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider”: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1310
 3. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – „Fundacja Historyczna”: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1336
 4. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Uczniowski Klub Sportowy „Lider” (warsztaty) : https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1483
 5. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Klub Seniora im. Brata Zeno w Wojszczycach : https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1631

=====================================================================

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2021

I. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.

 1. (17.12.2020 r.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Oferty składać można do dnia 11 stycznia 2021 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj).
 2. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza  Zakroczymia nr 16/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia częściowych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021, łączna kwota dotacji wyniosła 123.700 złotych. Zostały one przyznane: Stowarzyszeniu CHORAŁ imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego, Stowarzyszeniu DOBRY KLIMAT, Stowarzyszeniu ANTIDOTUM, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „LIDER” oraz Stowarzyszeniu Bokserskiemu „HURAGAN”.
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://tiny.pl/rjq86
 3. Zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia nr 38/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia częściowych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021,  Ludowemu Klubowi Sportowemu „WISŁA ZAKROCZYM”, została przyznana dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1216
 4. Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2021 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
  Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1611

 

========================================================================

DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ 2020

Ogłoszenie z dnia 9 listopada 2020 r. o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)

 

IV. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 R. 

 1. (26.09.2020 R.) Burmistrz Zakroczymia ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Oferty składać można do dnia 13 października 2020 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj (kliknij tutaj)
 2. (16.10.2020 R.) Rozstrzygnięty został czwarty konkurs na dotacje dla stowarzyszeń z terenu gminy Zakroczym. Zarządzenie Burmistrza Zakroczymia w tej sprawie zamieszczone zostało tutaj (kliknij tutaj).

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zakroczym w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego znajdujące się na BIP pod linkiem: https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1272