Od października br. zmiany w stawkach czynszowych

Od sierpnia br. wszedł w życie nowy, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Zakroczymiu – Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zakroczym na lata 2021-2026. Dokument ten oprócz analizy potrzeb, zasad zarządzania lokalami wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, planowanej sprzedaży czy planu remontów i modernizacji budynków mieszkalnych reguluje wszystkie zasadnicze kwestie dot. polityki czynszowej wynajmowanych lokali położonych w budynkach  będących własnością lub współwłasnością gminy.  W Programie wskazane zostały również kryteria wynajmowania lokali czy warunki obniżenia czynszu.

Jednocześnie informujemy, że od października br. ulegną zmianie stawki czynszowe, które uzależnione będą zarówno od standardu budynku jak i kryteriów określonych w Programie. W lokalach mieszczących się w budynkach, które są własnością  lub współwłasnością gminy, kwoty czynszów zostaną dodatkowo podniesione o wartość funduszu remontowego ustalonego przez poszczególne wspólnoty. O szczegółach dot. nowych stawek czynszów będziecie Państwo informowani pisemnie przez administratora mieszkaniowego zasobu gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zakroczym na lata 2021-2026